ΟΙΚΟΛΟΓΟΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΣΤΕΣ


Ο εκλογικός συνδυασμός των ΟΙΚΟΛΟΓΩΝ-ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΣΤΩΝ - η πράσινη επιλογή

Ο εκλογικός συνδυασμός των ΟΙΚΟΛΟΓΩΝ-ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΣΤΩΝ διεκδικεί για πρώτη φορά την αυτόνομη αντιπροσώπευσή του στη Βουλή. Είναι πίστη μας πως ένας ευαισθητοποιημένος και σωστός πολίτης της σημερινής Κύπρου, μαζί με την ασταμάτητη υποχρέωσή του για διεκδίκ ηση επίλυσης του Κυπριακού προβλήματος στη βάση της εξασφάλισης όλων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων για όλους τους Κυπρίους, πρέπει να αγωνίζεται καθημερινά για την αποτροπή κάθε ενέργειας υποβάθμισης του ανθρώπινου και φυσικού περιβάλλοντος του.

Στην Κύπρο το μεγαλύτερο περιβαλλοντικό πρόβλημα δεν παύει να είναι η συνεχιζόμενη κατοχή, ο ξεριζωμός του πληθυσμού, η δημογραφική αλλοίωση, η διάσπαση του ιστού της κοινωνίας μας, η συστηματική καταστροφή από τον εισβολέα της πολιτιστικής μας κληρονομιά ς και η στέρηση της ελευθερίας των κατοίκων του τόπου. Είναι αδιανόητο για μας να διεκδικούμε το δικαίωμα εξασφάλισης περιβαλλοντικής και κοινωνικής ποιότητας ζωής στο ελεύθερο τμήμα της πατρίδας μας, χωρίς να διεκδικούμε με εμμονή την εφαρμογή όλων των α νθρωπίνων δικαιωμάτων για όλους τους κατοίκους του νησιού μας.

Οραματιζόμαστε να κληροδοτήσουμε στις μελλοντικές γενιές μια ελεύθερη και ενιαία Κύπρο, με κατοίκους πλούσιους σε ήθος, αξίες, σεβασμό προς το άτομο και τη φύση και όχι μια Κύπρο της οποίας ο ¨πλούτος” να μετριέται σε νομισματικές αξίες κτισμένες στην εκμ ετάλλευση του φυσικού και πολιτ ιστικού πλούτου του νησιού, σε βάρος της ποιότητας ζωής των κατοίκων και των ανθρωπίνων αξιών.

Ο συνδυασμός των ΟΙΚΟΛΟΓΩΝ-ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΣΤΩΝ στοχεύει να δώσει στον Κύπριο πολίτη την ευκαιρία να επιτύχει την αντιπροσώπευσή του στη Βουλή, από ανθρώπους οι οποίοι, πάνω από κομματικές σκοπιμότητες, δηλώνουν την αγνή και πηγαία έγνοια τους για την ποιότητ α ζωής στη Κύπρο.

Οι ΟΙΚΟΛΟΓΟΙ-ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΣΤΕΣ στοχεύουν μέσα και έξω από τη Βουλή να ανακόψουν την οικολογική και κοινωνική οπισθοδρόμηση του τόπου μας, στην οποία οδηγούμαστε ιδιαίτερα από το 1974 με την ενοχή και ανοχή του σημερινού πολιτικού κατεστημένου, που χαρακτηρ ίζεται από

την υπερεκμετάλλευση και καταστροφή του φυσικού και πολιτιστικού πλούτου της Κύπρου με την παράνομη οικοδόμηση των ακτών, την υποτίμηση της πολιτιστικής μας κληρονομιάς την καταστροφή οικολογικά ευαίσθητων και μοναδικών περιοχών της Κύπρου, όπως ο Ακάμας την εκτέλεση μεγάλων έργων χωρίς την ενσωμάτωση μελετών για περιβαλλοντικές και κοινωνικές επιπτώσεις την ενθάρρυνση του τουρισμού σε αριθμούς, πέρα από τα όρια αντοχής του φυσικού περιβάλλοντος, των πόρων του νησιού και της κοινωνίας μας (εργατικό δυναμικό, νερό, ενέργεια, δρόμοι,πολιτιστική κληρονομιά) την κατασπατάληση νερού, κυρίως στον τουρισμό, με την προκλητική παραχώρηση μεγάλων ποσοτήτων νερού σε γήπεδα γκόλφ όταν ο Κύπριος πολίτης υποχρεώνεται να ζει με περιοριστικά μέτρα, να κατασκευάζει φράγματα με όλες τις επακόλουθες οικολογικές και οικονομι κές συνέπειες και ταυτόχρονα να προχωρεί στην πολυδάπανη επιλογή της αφαλάτωσης νερού τα συγκοινωνιακά προβλήματα των πόλεων που αυξάνουν,ταλαιπωρούν και ρυπαίνουν τις πόλεις χωρίς καμμιά ριζική αντιμετώπιση, όπως θα μπορούσε να είναι η ενθάρρυνση χρήσης λεωφορείων, η κατασκευή ποδηλατόδρομων και η αποθάρρυνση χρήσης ιδιωτικών αυτοκινήτων μέσα στις πόλεις
την παραμορφωμένη και θλιβερή εικόνα της ανάπτυξης των πόλεων, τη μετατροπή τους σε πόλεις χωρίς χαρακτήρα, μη φιλικές προς τους κατοίκους τους, χωρίς χώρους πρασίνου, με συχνή και εύκολη τη “λύση” την κατεδάφιση ιστορικών κτιρίων την υποβάθμιση του χαρακτήρα της υπαίθρου με την αποδυνάμωση της αγροτικής απασχόλησης και την ανεξέλεγκτη οικιστική ανάπτυξη, χωρίς σεβασμό του χαρακτήρα και και της ιδιαίτερης περιβαλλοντικής και πολιτιστικής αξίας της υπαίθρου την ανάπτυξη βιομηχανίας χωρίς υπόβαθρο για ενεργειακό και περιβαλλοντικό έλεγχο, με αποτέλεσμα τη δημιουργία εστιών ρύπανσης, αποσπασματική αντιμετώπιση προβλημάτων και συγκέντρωση του εργατικού δυναμικού στις πόλεις την έλλειψη ενεργειακής πολιτικής και σχεδιασμού σε μια εποχή που κανείς δεν επαναπαύεται στην παραδοσιακή παραγωγή και χρήση καυσίμων και όταν η Κύπρος θα μπορούσε να πρωτοπορεί στην εξέλιξη της τεχνολογίας ήπιων μορφών ενέργειας (π.χ. ηλιακής) την υποβάθμιση της γεωργίας, τη ρύπανση των υπόγειων νερών από την ανεξέλεγκτη χρήση λιπασμάτων και την εγκατάλειψη της υπαίθρου την αδικαιολόγητη καθυστέρηση στην εκτέλεση έργων για τη διαχείριση των υγρών και στερεών αποβλήτων την υποτίμηση και υποβάθμιση των δικαιωμάτων των καταναλωτών με την ελλειπή και όχι έγκαιρη πληροφόρηση του κοινού σε θέματα που αφορούν την υγεία και ασφάλειά του την φθορά των ανθρωπίνων αξιών με την εμπέδωση των αξιών της οικονομικής ευμάρειας, του εύκολου πλουτισμού και της αναξιοκρατίας την καταπίεση ομάδων ανθρώπων που επιζητούν το σεβασμό της κοινωνίας απέναντι στη διαφορετικότητά τους.

Προτείνουμε
την εμμονή στην εφαρμογή όλων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, την πλήρη αποστρατικοποίηση, την αποχώρηση των κατοχικών στρατευμάτων και εποίκων από την Κύπρο και την αποτροπή γεωγραφικού διαχωρισμού της Κύπρου με βάση την εθνική καταγωγή ή θρησκεία, αφού ένας τέτοιος διαχωρισμός είναι ρατσιστικός και απαράδεκτος τη διαχείριση του φυσικού πλούτου του νησιού μας με μέτρο, ώστε να επιτρέπει στη σημερινή γενιά να εκπληρώνει τις ανάγκες της χωρίς ωστόσο να υποσκάπτει τη δυνατότητα των μελλοντικών γενιών να κάνουν το ίδιο την εφαρμογή άμεσης δημοκρατίας, ισότητας, δικαίωματος έκφρασης, συμμετοχής όλων στη λήψη αποφάσεων, την προστασία της προσωπικής ζωής των πολιτών και το σεβασμό της διαφορετικότητας την εμπέδωση κοινωνικών αξιών, αντί του άκρατου καταναλωτισμού, που να αφορούν την ποιότητα ζωής, την καλλιέργεια ανθρωπιστικής και περιβαλλοντικής συνείδησης και, ιδιαίτερα, της υποχρέωσής μας να κληροδοτήσουμε στις μελλοντικές γενιές ακέραια τη φυσική κ αι τη πολιτιστική κληρονομιά που εμείς κληρονομήσαμε τη δημιουργία καθαρού και ασφαλούς περιβάλλοντος για την ευημερία των κατοίκων της Κύπρου την ενεργό συμμετοχή της Κύπρου στις παγκόσμιες κινητοποιήσεις για προστασία του ανθρώπινου και φυσικού περιβάλλοντος στον πλανήτη μας, ιδιαίτερα στις χώρες του τρίτου κόσμου

Οι ΟΙΚΟΛΟΓΟΙ-ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΣΤΕΣ προτείνουν ένα ανανεωμένο τρόπο σκέψης και ζωής για τον Κύπριο πολίτη. Οχι ένα όνειρο για τους ρομαντικούς αλλά ένα πραγματοποιήσιμο στόχο αλλαγής από την ιδεολογία της αναμφισβήτητης υλικής ανάπτυξης, σε μια οικολογική ιδεολ ογία. Αυτό γίνεται ήδη πραγματικότητα σε χώρες της Ευρώπης στις οποίες προσβλέπουμε όχι σαν πανάκεια αλλά σαν τρόπο βελτίωσης αναχρονιστικών νομοθεσιών και πρακτικών στη χώρα μας.

Για όλα αυτά δώσαμε και δίδουμε τους αγώνες μας με σκοπό την παρεμπόδιση της καταστροφής του Ακάμα και της κατεδάφισης των κτιρίων της Αρχιγραμματείας, των Αποθηκών Θεοδοσίου (παρόλη τη θλιβερή κατάληξη) και του κτιρίου Πούλια, τη διάσωση της κοιλάδας του Πλατύ, τη μη επαναλειτουργία και την υποχρέωση τοπιογράφησης του Αμιάντου, την ευαισθητοποίηση για το βαφείο Ρέινμποου, τη μετακίνηση από οικιστική περιοχή του εργοστασίου Ντέξελ, τη διάσωση του δάσους Ακαδημίας, τον επανασχεδιασμό οδικών έργων και την π εριβαλλοντική επιμόρφωση σε σχολεία.

Η πράσινη παρουσία στη Βουλή θα είναι η γνήσια φωνή έκφρασης όλων των ευαισθητοποιημένων πολιτών που εκτιμούν και θέλουν να διαφυλάξουν την ποιότητα ζωής στον τόπο μας και η φωνή που θα ξυπνά τη συνείδηση όλων εκείνων που δυστυχώς βολεύονται με το σημεριν ό τρόπο ζωής που καταρρέει οικολογικά και κοινωνικά τον πολιτισμό και την κοινωνία μας. 

Τηλ. 02-493827  02-355560		Τ.Θ. 9682 Λευκωσία
 Φαξ. 02-498972  02-355622		environm@spidernet.com.